Biogas

Om Biogas
Biogas är både koldioxidneutral och lokalt producerad. Den kan användas som fordonsbränsle och till el- och värmeproduktion.
Biogas är en förnybar energigas, som kemiskt liknar naturgas. Den bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. I och med att man rötar organiskt avfall, minskas också den totala avfallsmängden.
Som resultat får vi en förnybar energigas att använda till fordon eller som bränsle till uppvärmning. Den totala biogasproduktionen i Sverige motsvarar idag 2,1 TWh/år(2017).
I Sverige finns det omkring 270 biogasanläggningar och det är ett energiområde med framtidsmöjligheter. På 10 års sikt bedöms potentialen för biogas i Sverige vara 15-20 TWh per år.
Det som gör biogasen extra intressant är möjligheten att använda den i det befintliga naturgasnätet. Biogasen har miljöfördelar och användningen ökar, inte minst på fordonssidan. Biogasen ger också lokalt viktiga energitillskott.