Biogödsel


Biogödsel ett klimatsmart gödningsmedel
Söderåsens Bioenergi AB producerar förnyelsebar biogas och kvalitetskontrollerad biogödsel och bidrar därigenom till en hållbar utveckling. Vi tycker att det är viktigt och värna om miljö och natur och ser kvaliteten på våra produkter som ett led i denna utveckling. Kvalitet är därmed en naturlig och väsentlig del i vår dagliga verksamhet.
Söderåsens Bioenergi AB arbetar kontinuerligt med att minska användningen av ändliga resurser. Genom biogödningsproduktionen bidrar vi till att årligen minska användningen av motsvarar 30 ton bruten fosfor samt 220 ton industriellt framställt kväve.
På anläggningen blandas det organiska materialet och mals ner till en homogen biomassa. Biomassan förs sedan till en rötkammare där den under 21 dagar förvandlas till biogas och biogödning. För att eliminera bakterier hettas massan upp till 70°C i en timme. Anläggningen tillämpar pastörisering och rötning på allt innkomande substrat, vilket ger stora fördelar då det tar död på ogräsfrön och andra farliga smittoämnen.
Biogödningen innehåller en stor mängd ammoniumkväve vilket är lättupptagligt för växter och luktar betydligt mindre än till exempel svingödsel. Dessutom har den en humusbildande effekt samt tillför många viktiga mineraler och spårämnen.
Biogödningen är en högvärdig gödsel som används inom lantbruket och är godkänd enligt SPCR 120 kvalitets certifiering.